Shánění a redyk 2017 oslava konce pastevecké sezóny v Kateřinském dvoře a přesuny stád